Blog

De groene revolutie in het bedrijfsleven: een pad naar duurzame winstgevendheid

 • Amsterdam, the Netherlands
 • 2023-11-20
 • leestijd: 9 minuten
modern business building with sustainable garden

In de afgelopen jaren heeft het concept duurzaamheid zich ontwikkeld van een nichebelangstelling tot een centraal aandachtspunt, vooral binnen het bedrijfsleven. Deze groeiende aandacht voor duurzame praktijken weerspiegelt een bredere maatschappelijke verschuiving naar milieubewustzijn en verantwoordelijkheid. Op dit moment bevindt het bedrijfsleven zich op een groene golf, die wordt gekenmerkt door een steeds grotere betrokkenheid bij duurzame praktijken. Er zijn sterke aanwijzingen dat deze trend geen tijdelijk fenomeen is, maar een fundamentele verschuiving in de manier waarop bedrijven werken.

De nadruk op duurzaamheid in het bedrijfsleven wordt door verschillende factoren aangedreven. Consumenten tonen in toenemende mate een voorkeur voor bedrijven die blijk geven van zorg voor het milieu en ethische praktijken. Deze verschuiving in consumentengedrag zet bedrijven ertoe aan om hun activiteiten, producten en diensten opnieuw te evalueren en te ontwerpen om ze in lijn te brengen met deze waarden. Daarnaast leggen veranderingen in regelgeving en overheidsbeleid over de hele wereld duurzamere praktijken op, waardoor een regelgevingsklimaat ontstaat dat bedrijven aanmoedigt, of in sommige gevallen verplicht, om te verduurzamen.

Duurzaam ondernemen

In het hedendaagse zakenlandschap is het streven naar duurzaamheid meer dan een trend; het is een noodzakelijke evolutie. Een toenemend aantal bedrijven begint duurzaamheid in de praktijk te brengen, hoewel het cruciaal is om onderscheid te maken tussen er simpelweg over praten en de daadwerkelijke integratie van sociale en milieukwesties in bedrijfsstrategieën. Deze verschuiving naar duurzame praktijken is niet alleen ethisch verantwoord - het is ook zakelijk verstandig.

Inzicht in de voordelen van verduurzamen: De voordelen van duurzame praktijken zijn legio. In het begin kan het opzetten van nieuwe milieuvriendelijke processen een aanzienlijke investering in tijd en middelen vergen. Op de lange termijn betalen deze investeringen zich echter vaak terug, niet alleen in termen van financiële besparingen (zoals lagere energiekosten en minder afval), maar ook in het verbeteren van de reputatie van het bedrijf. Een positief bedrijfsimago kan leiden tot meer loyale klanten, een sterker merk en zelfs tot het aantrekken van goede werknemers die op zoek zijn naar verantwoordelijke werkgevers.

Een verantwoordelijke identificeren en aanstellen: Een cruciale stap in het verduurzamen van een bedrijf is het vinden van een verantwoordelijke binnen de organisatie. Inspanningen op het gebied van duurzaamheid omvatten vaak meerdere afdelingen en vereisen een gecoördineerde aanpak. Deze verantwoordelijke - of dit nu een kantoormanager, HR-manager of facilitair manager is - moet iemand zijn met de autoriteit en passie om duurzaamheidsinitiatieven vooruit te helpen. Het toewijzen van deze rol aan een stagiair of parttime supervisor kan een signaal afgeven dat de organisatie duurzaamheid niet echt belangrijk vindt. In plaats daarvan moet de rol worden gegeven aan iemand die duurzaamheid kan integreren in het DNA van het bedrijf en ervoor kan zorgen dat initiatieven serieus worden genomen en effectief worden geïmplementeerd.

woman holding a sustainable meeting

Stakeholders betrekken: Aandeelhouders, klanten en werknemers eisen steeds vaker dat bedrijven duurzaam handelen. Dit betekent dat ze rekening moeten houden met mens en milieu. Door in te spelen op de groeiende markt voor duurzame goederen en diensten kunnen bedrijven de basis leggen voor duurzame winsten op de lange termijn. In gesprek gaan met deze belanghebbenden - hun zorgen, wensen en verwachtingen begrijpen - kan waardevolle inzichten opleveren in hoe het bedrijf duurzamer kan opereren.

Nieuwe bedrijfsmodellen voor duurzaamheid: De uitdaging om een winstgevend bedrijf op te zetten met behoud van duurzaamheid kan ontmoedigend lijken. Als het leiderschapsteam echter bereid is om de mogelijkheden opnieuw te bekijken en te verbeelden, kunnen ze echte bedrijfswaarde creëren die in lijn is met duurzame praktijken. Dit kan betekenen dat toeleveringsketens opnieuw worden geëvalueerd, dat er wordt geïnvesteerd in hernieuwbare energie, dat de principes van de circulaire economie worden toegepast of zelfs dat het ontwerp van producten wordt heroverwogen om afval en de impact op het milieu te minimaliseren.

De drievoudige bottom-line

De triple-bottom-line, geïntroduceerd door John Elkington, is een boekhoudkundig raamwerk dat rekening houdt met de sociale, milieu- en financiële aspecten van prestaties. Het toepassen van een triple-bottom-line strategie kan onrealistisch lijken in een cultuur die winst boven waarde stelt. Innovatieve bedrijven hebben echter herhaaldelijk aangetoond dat het mogelijk is om winst te maken en tegelijkertijd goed te doen.

Als je er niet klaar voor bent om er meteen in te duiken, kun je beginnen met je af te vragen of je bedrijf echt waarde biedt vanuit een holistisch gezichtspunt. Neem een paar kleine stappen waar iedereen achter kan staan. De juiste verbeteringen aanbrengen op één gebied kan een positieve invloed hebben op je inspanningen op een ander gebied. Dit kan de impuls zijn die je bedrijf nodig heeft om een drievoudige bottom-line mentaliteit te omarmen.

Welke stappen er ook worden genomen om een triple-bottom-line strategie te implementeren, het belangrijkste is dat het managementteam en de werknemers worden gedreven door andere factoren dan winst.

De uitdagingen

De volgende punten zijn enkele van de belangrijkste uitdagingen waarmee bedrijven worden geconfronteerd bij het streven naar meer duurzaamheid:

 • Velen geloven niet dat ze de tijd of het geld hebben om duurzaamheidsplannen correct en succesvol te implementeren.
 • Wanneer anderen binnen jouw organisatie de duurzaamheidsinitiatieven niet ondersteunen, serieus nemen of erom geven, of het nu senior management of medewerkers zijn, kan het een uitdaging zijn om deze echt in de praktijk te brengen.
 • Als je de resultaten niet nauwkeurig kunt beoordelen, is het moeilijk om te bepalen of de inspanningen succesvol waren.
 • Wanneer je probeert uw bedrijf uit te breiden en tegelijkertijd winst te maken, kan een vaag, onscherp groen plan al snel overweldigend worden.

De voordelen van duurzaam ondernemen

Duurzaam ondernemen is niet alleen voordelig voor het bedrijf als geheel, maar ook voor het milieu en de samenleving in brede zin. Hier volgen slechts enkele van de vele voordelen van het runnen van een duurzamer bedrijf:

 • Verbeterde merkherkenning en concurrentievoordeel
 • Aantrekken van investeerders en personeel
 • Positieve impact op aandeelhouders
 • Productiviteit verhogen en kosten verlagen
 • Het vermogen van bedrijven verbeteren om te voldoen aan regelgeving
 • Gebruikmaken van belastingvoordelen
 • Klantbelang vergroten
 • De overleving van het bedrijf waarborgen
 • Afvalbeheer en uitstoot van broeikasgassen stroomlijnen

Voorbeelden van duurzame bedrijven

Hier zijn een paar uitzonderlijke groene bedrijven wereldwijd die erkenning verdienen:

 • Unilever: Naast het doen van groene investeringen, heeft Unilever duurzaamheid in haar merk geïntegreerd.
 • IBM: IBM was een andere vroege voorstander van duurzaamheid en een milieubewust bedrijf. Sinds de jaren 60 heeft het bedrijf CSR en milieuzorg in zijn missie opgenomen.
 • Nike: Hoewel Nike niet altijd een goede reputatie had op het gebied van bedrijfsduurzaamheid, hebben ze een aantal veranderingen doorgevoerd die de samenleving aanzienlijk ten goede komen.
 • PepsiCo: In een poging om de uitstoot van broeikasgassen en de algehele effecten van klimaatverandering te verminderen, heeft PepsiCo duurzame bedrijfspraktijken geïmplementeerd. Het bedrijf werkt op een manier die de behoefte aan natuurlijke hulpbronnen vermindert en daarmee het milieu beschermt.

Ondanks dat het een relatief klein land is, blijft Nederland ook vooroplopen als wereldleider in duurzame bedrijfspraktijken, dankzij de vele inspanningen van de mensen en de overheid. Tal van bedrijven investeren geld om het land en de hele planeet een beetje slimmer en groener te maken.

Startup ViriCiti, gevestigd in Amsterdam, zoekt naar manieren om het gebruik van elektrische voertuigen te bevorderen. Meer dan 65% van de Nederlandse elektrische bussen heeft nu hun technologie geïnstalleerd. Het eerste waterstof-aangedreven scooter werd in 2020 in Arnhem gecreëerd door een bedrijf genaamd Everything About Hydrogen.

Een paar andere bedrijven zijn onder meer EVBox, een grote fabrikant van software en oplaadfaciliteiten voor elektrische voertuigen wereldwijd; Hello Energy, dat energiepositieve bouwstructuren wil ontwikkelen door vastgoedbelanghebbenden samen te brengen en praktische duurzaamheidsinformatie te gebruiken; MushBIN, dat de uitdaging aangaat om het afval in elk kantoor te verzamelen dat vervolgens wordt verwerkt tot nieuwe grondstoffen; en vele anderen.

De impact van de Planet Positive Workforce: een nieuw paradigma in zakelijke duurzaamheid

In een tijdperk waarin milieubewustzijn steeds meer een hoeksteen wordt van bedrijfsverantwoordelijkheid, is de behoefte voor bedrijven om hun toewijding aan duurzaamheid aan te tonen nooit groter geweest. Een innovatieve benadering hiervan is via het Planet Positive Workforce-initiatief, een programma ontworpen om bedrijven actief bij te laten dragen aan milieubehoud door de CO2-voetafdruk van hun werknemers te compenseren. Dit initiatief vertegenwoordigt een belangrijke stap in zakelijke milieuresponsabiliteit, verdergaand dan traditionele duurzaamheidspraktijken.

Het concept achter de Planet Positive Workforce is eenvoudig maar impactvol. Bedrijven kunnen deelnemen door een nominale maandelijkse bijdrage te betalen voor elke werknemer. Deze bijdrage wordt vervolgens geïnvesteerd in verschillende groene projecten, zoals herbebossing, hernieuwbare energie, of gemeenschapsgerichte duurzaamheidsinitiatieven. Door dit te doen, compenseren bedrijven niet alleen de CO2-uitstoot die wordt gegenereerd door de professionele activiteiten van hun werknemers, maar dragen ze ook bij aan positieve milieubewegingen op grotere schaal.

Bij Regreener is onze toewijding aan het bouwen van een duurzamere toekomst onwankelbaar. We begrijpen dat het pad naar milieuduurzaamheid gezamenlijke inspanningen vereist. Daarom is het Planet Positive Workforce-initiatief een cruciale stap in deze richting. Door met ons samen te werken, sluiten bedrijven zich aan bij een beweging die zich inzet voor tastbare, meetbare effecten op het milieu. Onze aanpak is geworteld in transparantie en verantwoording. De impact van elke bijdrage is kwantificeerbaar, zodat bedrijven en hun werknemers het echte verschil dat hun deelname maakt, kunnen zien.

Een van de unieke aspecten van dit initiatief is het creëren van een openbaar duurzaamheidsprofiel voor deelnemende bedrijven. Dit profiel dient als een testament van de toewijding van een bedrijf aan duurzaamheid. Het toont de specifieke milieuprojecten die door de bijdragen van het bedrijf worden ondersteund, waardoor een transparante en concrete weergave van hun milieueffect wordt geboden. Dit profiel kan worden gedeeld met klanten, belanghebbenden en het publiek, waardoor de reputatie van het bedrijf als een verantwoordelijke en milieubewuste organisatie wordt verbeterd.

Screenshot from the regreener impact dashboard

Het Planet Positive Workforce-initiatief gaat verder dan alleen het compenseren van CO2-uitstoot; het gaat om het bevorderen van een cultuur van duurzaamheid binnen de bedrijfssfeer en daarbuiten. Door werknemers bij dit initiatief te betrekken, kunnen bedrijven een breder bewustzijn en begrip van milieukwesties onder hun personeel aanmoedigen. Dit kan op zijn beurt meer duurzame praktijken in het persoonlijke leven van werknemers inspireren, waardoor de algehele impact van het initiatief wordt versterkt.

Conclusie

"Business as usual" heeft een nieuwe betekenis gekregen. Er zijn verschillende manieren waarop duurzaamheid de winstgevendheid kan vergroten. Een goede reputatie verwerven, efficiëntie verhogen en toekomstbestendig zijn tegen regelgeving zijn allemaal voordelen. Vind de beste manieren om verandering door te voeren door regelmatig processen te herzien.

Simpel gezegd, het aangaan van maatschappelijk welzijn en het gebruik van ethische en duurzame bedrijfspraktijken helpen bedrijven om de winstgevendheid te verhogen, contact te leggen met de gemeenschap en leads en consumenten te vergroten.

Signpost

Start taking climate action

Simple and effective climate solutions for your business

explore options