Blog

Gastblog: Greencast

  • Amsterdam, the Netherlands
  • 2022-06-30
  • leestijd: 5 minuten
aerial view of carbon neutral forest

Kleine bedrijven hebben het moeilijk om hun uitstoot effectief te verminderen en tegelijkertijd bij te blijven in een concurrerende markt. Zoals blijkt uit een onderzoek van The SME Climate Hub zijn kleine bedrijven meer dan ooit bereid om de strijd tegen de klimaatcrisis aan te gaan, maar verrassend genoeg zijn de meeste middelen om bedrijven te helpen hun CO2-voetafdruk te verlagen niet ontworpen voor het MKB (midden en kleine bedrijven).

In deze tijd van nood moeten we een ecosysteem creëren dat ontworpen is voor MKB's om verder te gaan en Net Zero te bereiken.

Regreener partners with Greencast

Blijf niet achter

De VS en de EU kondigen nieuwe belangrijke regelgeving op het gebied van koolstofboekhouding aan, waardoor bedrijven meer klimaatmaatregelen moeten nemen als ze zaken willen blijven doen. Het gaat om meer dan 50.000 bedrijven in Europa en elk beursgenoteerd bedrijf in de Verenigde Staten. Maar wat misschien het belangrijkst is, is de verplichting om te rapporteren over hun scope 3 emissies, d.w.z. externe: die van hun leveranciers, hun consultants, uit het gebruik van hun producten en de diensten die mkb's hen verlenen.

Het mkb zijn snel groeiende bedrijven met een grote impact, en tussen het moment dat je dit artikel leest en de nieuwe regelgeving van kracht wordt, zullen veel mkb-bedrijven niet langer kleine bedrijven zijn. Daarom moeten mkb's toegang hebben tot slimme en autonome instrumenten om hun koolstofuitstoot te meten en te begrijpen wat ze kunnen verbeteren. De berekening van iemands koolstofvoetafdruk is de eerste stap in de duurzaamheidstraject van een bedrijf.

Maar er staat meer op het spel. De druk op grotere ondernemingen om te rapporteren over hun scope 3 emissies zal een aanzienlijke impact hebben op hun besluitvorming bij het kiezen van leveranciers, consultants en dienstverleners. Het meten van emissies vergroot nu al het vertrouwen van klanten. Een bedrijf dat zich inspant om over zijn koolstofuitstoot te rapporteren en actie te ondernemen om deze te verlagen, zal een enorm voordeel hebben in het toekomstige bedrijfsklimaat.

Vind de juiste middelen om Net Zero te bereiken

Na het horen van de strijd van kleine bedrijven om hun uitstoot te meten en te verminderen en bij te dragen aan de strijd tegen klimaatverandering, heeft Greencast het eerste alles-in-één decarbonisatieplatform voor MKB's ontwikkeld. We weten dat MKB-bedrijven van groot belang zijn en niet al hun kostbare tijd kunnen besteden aan het invullen van eindeloze sheets over hun bedrijfsactiviteiten. Door een autonome analyse- en rapportage tool voor het klimaat te bouwen en te integreren met de bedrijfssoftware die al intern wordt gebruikt, berekent Greencast de koolstofuitstoot en wijst het de grootste emissiebronnen aan. Op deze manier kunnen bedrijven gemakkelijk rapporteren over hun koolstofvoetafdruk en het bewijs leveren van hun inzet voor duurzaamheid, zo cruciaal voor het aantrekken van Gen Z-talenten en investeerders.

Zware koolstofaudits zijn een echte hoofdpijn voor MKB's en resulteren meestal in onbruikbare middelen die niet voor hen bestemd zijn. Met Greencast kun jij, nadat je onmiddellijk je emissies hebt gemeten, beginnen met het analyseren van waar ze eigenlijk vandaan komen. Dit alles op hetzelfde dashboard, geen fabriekssoftware. Geautomatiseerde koolstof boekhouding rapporten en reductiescenario's helpen hun klanten te communiceren naar partners, investeerders en teams over hoe zij van plan zijn Net Zero te bereiken.

Maar zelfs met de beste inspanningen zijn er nog steeds emissies die bedrijven niet kunnen verminderen. Ofwel omdat het hen failliet zou maken, ofwel (meestal) omdat het afhankelijk is van externe actoren. Dit is waar Regreener om de hoek komt kijken. Regreener helpt bedrijven een positieve impact op het klimaat te hebben door wereldwijd CO2-verwijderingsprojecten te financieren, de wereldwijde CO2-uitstoot te verminderen en hoogwaardige banen te creëren.

Nasleep

Op dit punt is de informatie misschien een beetje overweldigend. Laten we de belangrijkste punten uit dit artikel samenvatten. Eerst over de context:

  • Het MKB is meer dan ooit bereid om bij te dragen aan positieve klimaatacties;

  • Het ontbreekt kleine bedrijven echter aan goed ontworpen instrumenten en middelen om doeltreffend op te treden;

  • Er komt snel regelgeving en veel kmo's staan voor grote uitdagingen om concurrerend te blijven.

We begrepen duidelijk het belang van het bereiken van Net-Zero voor bedrijven, en in het bijzonder voor kleine en middelgrote ondernemingen. Vervolgens hebben we onderzocht wat de meest efficiënte manier zou zijn om Net Zero te bereiken zonder middelen en geld te verspillen aan vervelende gegevensverzameling en -analyse:

Het meten van koolstofuitstoot: dit is de eerste stap in elke zakelijke duurzaamheidsreis. Greencast biedt een autonome oplossing voor koolstofboekhouding, waarbij machine learning wordt gebruikt om jouw voetafdruk te meten en te analyseren;

Analyse van emissiebronnen: om een reductieplan op te stellen, moeten bedrijven kunnen begrijpen waar hun emissies vandaan komen om ze efficiënt aan te pakken en hun middelen niet te verspillen aan minder koolstofintensieve activiteiten;

Verminderen: na inzicht in hun koolstofvoetafdruk kunnen bedrijven duurzame alternatieven kiezen om hun emissies te verminderen, zoals koolstofneutrale levering voor e-commerce of implementatie van zero-emissie cloud-oplossingen voor softwarebedrijven;

Compenseren: in aanvulling op de functionaliteit voor reductiedoelstellingen die beschikbaar is op Greencast, helpt Regreener jou om klimaatpositieve acties in jouw bedrijf te ondernemen en te communiceren met jouw klanten, partners en medewerkers om een bedrijfsvriendelijk emissiereductieplan op te stellen. Tot slot kun jij Regreener gebruiken om de emissies te compenseren die je met jouw bedrijf niet kunt verminderen.

Signpost

Start taking climate action

Simple and effective climate solutions for your business

explore options