Verwijderen van uitstoot

Electriciteit uit afvalgas in Brazilië

  • Verwijderen van uitstoot - Landfill Gas
    • São João Landfill, São Paulo, Brazilië
    • Leestijd: 5 min
Areal photo of renewable energy generation project in São Paulo Chile-2

Project beoordeling

 

CO₂ impact

Biodiversiteit voordelen

Socio-economische voordelen

Data transparantie

  • Laag
  • Gematigd
  • Hoog
  • Heel hoog

Project informatie

In het kort

Dit project is bedoeld om het energiepotentieel te onderzoeken van stortgas dat wordt geproduceerd in Aterro Sanitsário. Het project bevindt zich in de dichtbevolkte regio van São Paulo, de grootste stad van Brazilië. Het São João Landfill Gas-to-Energy-project heeft tot doel de uitstoot van broeikasgassen zoveel mogelijk te voorkomen en tegelijkertijd elektriciteit op te wekken. De energiegenerator genereert dagelijks ongeveer 20 MWh/h energie. Bovendien genereert dit project werkgelegenheid tijdens de bouw-, exploitatie- en onderhoudsfase.

CO₂ impact

Met dit project wordt gestreefd naar maximale preventie van de uitstoot van broeikasgassen, terwijl elektriciteit wordt opgewekt. De hoeveelheid gereduceerde broeikasgasemissies wordt geschat op ongeveer 816.940 ton CO2 per jaar. Het uit de stortplaats gewonnen methaangas wordt verbrand om elektriciteit op te wekken, die vervolgens naar het Braziliaanse elektriciteitsnet wordt geleid. Omdat methaan het hoofdbestanddeel van aardgas is, kan het bovendien worden gebruikt om energie op te wekken met een veel geringer effect op het klimaat. Het project heeft alle noodzakelijke studies uitgevoerd die door het milieu-agentschap worden vereist en heeft daarom een werkvergunning gekregen.

Biodiversiteit voordelen

Stortgas dat gebruikt wordt genereert hernieuwbare energie. Dit maakt stortgas een onuitputtelijke energiebron en voorkomt het vrijkomen van broeikasgassen in de atmosfeer. Zoals bekend dragen broeikasgasemissies bij tot de klimaatverandering, die een reeks bedreigingen vormt voor de biodiversiteit en ecosystemen. Het niet beperken van uitstoot kan leiden tot een verhoogd risico op het uitsterven van diersoorten, lucht- en waterverontreiniging, wat weer gevolgen heeft voor vitale ecosysteemdiensten. Dit specifieke project focust op het voorkomen van de uitstoot van broeikasgassen, wat een belangrijke rol speelt bij de strijd tegen de opwarming van de aarde en het behoud van de biodiversiteit op lange termijn.

Socio-economische voordelen

Dit project schept werkgelegenheid tijdens de bouw-, uitvoerings- en onderhoudsfase. Bovendien biedt het project onderwijskansen via het programma "Ver de Perto". Het bevordert ook een model voor stortplaatsgas-naar-energieprojecten in Brazilië dat overgenomen kan worden. Het gas-tot-energieproject levert emissiereductie-inkomsten op die onder de gemeenten van São Paulo worden verdeeld, waardoor mogelijkheden ontstaan om het lokale inkomen te verhogen en beschikbare geldstroom te creëren voor andere investeringen in afvalbeheer, zoals de sluiting van niet-goedgekeurde stortplaatsen en een betere bewustwording van correct afvalbeheer.

Projectfoto’s

Locatie van het project

Project verificatie

Clean Development Mechanism - Certified Emission Reduction

Dit project is CDM CER geverifieerd. The Clean Development Mechanism (CDM) is actief sinds 2006 en maakt deel uit van het United Nations Framework Convention on Climate Change (UNFCCC). Het CDM biedt de publieke en private sector in landen met een hoog inkomen de mogelijkheid om koolstofkredieten te kopen van koolstofcompensatie projecten in landen met een laag of gemiddeld inkomen, waardoor duurzame ontwikkeling, lokale economieën en emissiereductie worden gestimuleerd.

United Nations' Sustainable Development Goals

Kom vandaag nog in actie met Regreener

Foto van teamgenoot Boris Bekkering

Boris Bekkering Head of Climate Impact