Bomen planten

Het planten van bomen in Argentinië

  • Bomen planten -
    • Misiones, Argentinë
    • Leestijd: null
Tree planting experts walking through conserved forest

Project beoordeling

 

Carbon impact

Co-benefits

Data Transparency & Governance

  • Laag
  • Gematigd
  • Hoog
  • Heel hoog

Project informatie

In het kort

In Misiones, Argentinië, bevindt zich het grootste overgebleven deel van het Atlantische regenwoud. In dit gebied leeft een van de grootste groepen jaguars, met ongeveer 90 individuen. Desondanks is ongeveer de helft van het oorspronkelijke bos nog kwetsbaar, te midden van een mix van plantages en begrazingsgebieden.

De herstelinspanningen van het project in dit gebied zijn erop gericht om het bestaande landbouwparadigma om te gooien. Dit initiatief houdt in dat er wordt samengewerkt met 49 kleinschalige boeren om landbouwgrond om te zetten in beboste gebieden, waardoor het Yabotí Biosfeerreservaat wordt verbonden met de provinciale parken Piñalito en Cruce Caballero. Deze transformatie zal de verjonging van het landschap vergemakkelijken en essentiële bosgebieden creëren.

Carbon impact

Menselijke landbouwuitbreiding heeft geleid tot de vernietiging van ongeveer een derde van alle bossen ter wereld, een gebied dat twee keer zo groot is als de Verenigde Staten. De urgentie voor gerichte actie is duidelijk, zeker als je bedenkt dat slechts 10 landen 70% van de resterende bossen in de wereld in beheer hebben.

Nu we een toekomst voor ogen hebben die gericht is op het koesteren van de natuur, worden bedrijven zich steeds meer bewust van de mogelijkheden om klimaatverandering tegen te gaan door landschapsherstel. Herstel van landschappen, met name door middel van op de natuur gebaseerde oplossingen zoals herbebossing, heeft een enorm potentieel en kan tot een derde van de noodzakelijke reducties in koolstofuitstoot opleveren die essentieel zijn voor het behalen van de wereldwijde emissiedoelstellingen. Deze benaderingen behoren tot de meest effectieve remedies tegen door de mens veroorzaakte emissies.

Het vergroten van de bedekking van boomkruinen speelt een cruciale rol bij het voorzien van de planeet van de benodigde instrumenten om de kooldioxide die door menselijke activiteiten in de atmosfeer terechtkomt te beheersen. Dit is vooral van belang in tropische gebieden, waar de bedekkingsgraad kan oplopen tot 100%.

Co-benefits

Dit project is bedoeld om te laten zien hoe kleinschalige boeren betrokken kunnen worden bij het herstel en behoud van bossen. Door middel van goed geïrrigeerde agrobosbouwpercelen kunnen boeren hun inkomen verhogen door yerba mate op een duurzamere manier te verbouwen. Tegelijkertijd zal deze aanpak de verbinding tussen beschermde gebieden vergemakkelijken en de verplaatsing van diersoorten zoals de jaguar bevorderen.

Binnen deze gemeenschap hebben families geworsteld met talrijke uitdagingen die verband houden met droogte. De boeren bezitten meestal natuurlijke bronnen, maar hebben geen efficiënte middelen om het water naar hun gewassen te leiden. Vaak zijn hun pompen blootgesteld aan de elementen of ondergedompeld in modder. Het project wil de deelnemende boeren helpen om hun watervoorziening en -infrastructuur te verbeteren. In eerste instantie wordt een robuuste structuur van bakstenen en grind gebouwd om te zorgen voor schoner water, beschermd door een deksel. Vervolgens worden er pijpleidingen en wateropslagtanks geïnstalleerd. Dit water dient zowel voor huishoudelijke behoeften als voor irrigatiedoeleinden voor hun land.

Elke boer die bij het project betrokken is, verplicht zich om 4 hectare van zijn land te gebruiken voor herstelwerkzaamheden, waardoor deze gebieden weer bebost raken. In ruil daarvoor krijgen ze de nodige materialen en training in restauratie- en agroforestrytechnieken. Bovendien worden ze ondersteund bij de door hen gekozen activiteiten om in hun levensonderhoud te voorzien, zoals tuinbouw of veeteelt, naast verbeteringen in de toegang tot water en infrastructuur.

Project gallery

Locatie van het project

Project partner

WeForest 

Dit project wordt beheerd door WeForest, een non-profitorganisatie die in 2010 is opgericht. De missie van WeForest is om een wereld te creëren waarin gemeenschappen en de natuur duurzaam samen kunnen leven om de opwarming van de aarde nog tijdens ons mensenleven te kunnen bestrijden. WeForest werkt aan dit doel door de ecologische integriteit van bossen te behouden en te herstellen. Hun doel is om tegen het einde van 2024 meer dan 100 miljoen bomen - gelijk aan ongeveer 85.000 hectare - hersteld of behouden te hebben en zo een belangrijke bijdrage te leveren aan het UN Decade Ecosystem Restoration.

United Nations' Sustainable Development Goals

Door middel van goed geïrrigeerde agrobosbouwpercelen kunnen boeren hun inkomen verhogen door yerba mate op een duurzamere manier te verbouwen.
Boeren worden ondersteund bij de activiteiten die ze hebben gekozen om in hun levensonderhoud te voorzien, zoals tuinbouw of veeteelt.
Er wordt een robuuste structuur van bakstenen en grind gebouwd om ervoor te zorgen dat het water schoner wordt.
Boeren krijgen de benodigde materialen en training in restauratie- en agrobosbouwtechnieken.
Dit project zet landbouwgrond om in bosgebied en verbindt zo het Yabotí Biosfeerreservaat met de provinciale parken Piñalito en Cruce Caballero.
De aanpak zal de verbinding tussen beschermde gebieden vergemakkelijken en de verplaatsing van soorten als de jaguar bevorderen.

Kom vandaag nog in actie met Regreener

Foto van teamgenoot Boris Bekkering

Boris Bekkering Head of Climate Impact