Bomen planten

Natuurherstel in Nederland

  • Bomen planten -
    • Brummen, Nederland
    • Leestijd: null
Trees planted in The Netherlands

Project beoordeling

 

Carbon impact

Co-benefits

Data Transparency & Governance

  • Laag
  • Gematigd
  • Hoog
  • Heel hoog

Project informatie

In het kort

Door onze samenwerking met Stukje Natuur helpen we bij het ondersteunen van boomaanplant op locaties in Nederland. Het project werkt samen met lokale landeigenaren, zoals boeren, om bomen te planten op hun land - ook als onderdeel van herbebossing en herstel van aangetast land, of bebossing (het planten van nieuwe bomen waar er voorheen geen waren) binnen bestaande bossen. Daarbij betrekken ze kinderen, volwassenen en bedrijven om bewustzijn over klimaatverandering te creëren. Samen met onze gemeenschap zal Regreener bijdragen aan dit doel door boomplantprojecten in Nederland te ondersteunen.

Carbon impact

Het planten van bomen speelt een belangrijke rol in de strijd tegen klimaatverandering. Bomen kunnen grote hoeveelheden CO2 vastleggen door middel van fotosynthese en gebruiken die koolstofdioxide om hun stammen, takken, wortels en bladeren te laten groeien. Als gevolg hiervan werken bomen als actieve "koolstofputten". Hoewel het verleidelijk kan zijn om veel snelgroeiende bomen te planten om in korte tijd veel koolstof vast te leggen, is het beter om een mix van soorten te planten die constant groeien om ervoor te zorgen dat er constant koolstof wordt vastgelegd. Het verminderen van CO2 door het planten van bomen kan ook de negatieve gevolgen van klimaatverandering verminderen, zoals hittegolven, droogte, bosverlies, woestijnvorming, erosie en overstromingen.

Nederland heeft 363.800 hectare bos, ongeveer 11% van het totale landoppervlak. Sinds 1990 is er in dit dichtbevolkte land geen bos bijgekomen. Vergeleken met de rest van de EU heeft Nederland (na Malta) het laagste bosareaal van alle EU-lidstaten. Ook op het gebied van biodiversiteit is Nederland er alarmerend aan toe. Van de inheemse planten- en diersoorten die in 1900 in Nederland voorkwamen, is nog ongeveer 15% over. Dit in tegenstelling tot een Europees gemiddelde van 40%.

Dit herbebossingsproject richt zich op twee soorten plantmethodes. De eerste methode richt zich op bebossing (d.w.z. het creëren van nieuw bos) van voorheen agrarisch (gras)land. De tweede methode richt zich op open plekken in het bos. Open plekken ontstaan vaak doordat (vaak dennen)bomen afsterven. De open plekken worden herbebost met nieuwe, meer klimaatbestendige soorten, waardoor de biodiversiteit van het bos vaak toeneemt.

Co-benefits

De bijkomende voordelen van Nederlandse herbebossingsprojecten zijn, in vergelijking met andere projectgebieden, laag. Naast een directe toename van de biodiversiteit door een grotere soortenmix, hebben de nieuwe bomen ook een indirect effect door het creëren of verbeteren van habitats. Een ander belangrijk neveneffect van boomaanplant in Nederland is een beter waterbeheer.

Projectfoto's

Locatie van het Project

Project partner

StukjeNatuur

Dit project wordt gerund door StukjeNatuur. StukjeNatuur is een non-profit organisatie die met donaties van particulieren en bedrijven 10 miljoen klimaat robuuste bomen voor natuurontwikkeling in Nederland wil planten. De organisatie is in 2022 opgericht en werkt samen met FSC Nederland en de Unie van Bosgroepen voor het vinden van de meest geschikte locaties, om de biodiversiteit te vergroten en om Nederland groener te maken. 

United Nations' Sustainable Development Goals

Elke geplante boom is goed voor ongeveer 0,1 ton koolstofverwijdering uit de atmosfeer.
Geplante bomen verbeteren de lokale biodiversiteit.

Kom vandaag nog in actie met Regreener

Foto van teamgenoot Boris Bekkering

Boris Bekkering Head of Climate Impact