Verwijderen van uitstoot

Opvangen van biogas voor energieopwekking in Turkije

  • Verwijderen van uitstoot - Landfill Gas
    • Kayseri, Turkije
    • Leestijd: 3 min
Project location renewable energy from biogas in Turkey 2

Project beoordeling

 

CO₂ impact

Biodiversiteit voordelen

Data transparantie

  • Laag
  • Gematigd
  • Hoog
  • Heel hoog

Project informatie

In het kort

De stortplaats van Kayseri Molu was een onbeheerde stortplaats die methaangas in de atmosfeer uitstootte voordat dit project werd geïnitieerd. Het doel van het project is het biogas van de stortplaats op te vangen en te gebruiken om elektriciteit op te wekken, waardoor de broeikasgasemissies van de stortplaats worden verminderd. Dit project voorkomt niet alleen directe emissies, maar vermindert ook indirect emissies door het gebruik van fossiele brandstoffen voor energieopwekking te vervangen. Het afvangen van methaanemissies van stortplaatsen biedt diverse lokale voordelen, zoals het verminderen van onaangename geuren en het verlagen van het risico van branden en explosies op de stortplaats.

CO₂ voordelen

Het gebruik van hernieuwbare energiebronnen is een effectieve manier om het verbruik van zowel ingevoerde als lokale fossiele brandstoffen te verminderen. Bovendien kan door het gebruik van biogas voor de productie van elektriciteit op de stortplaats de uitstoot van broeikasgassen aanzienlijk worden verminderd. Dit verbetert niet alleen de milieuomstandigheden, maar helpt ook om de kosten voor energieproductie te verlagen en de hoeveelheid energie die moet worden geïmporteerd te verminderen. Het gebruik van biogas biedt ook veiligheidsvoordelen doordat de stank- en broeikasgasemissies in het stortgebied worden verminderd. In het algemeen dragen deze maatregelen bij tot een meer duurzame en milieuvriendelijke benadering van energieproductie en afvalbeheer. De geschatte uitstootvermindering van dit project bedraagt ongeveer 50.000 ton CO₂ per jaar.

Biodiversiteit voordelen

Een stortplaatsgasproject kan verschillende voordelen hebben voor de biodiversiteit. Een van de belangrijkste voordelen is dat het de uitstoot van methaangas vermindert, een krachtig broeikasgas dat in belangrijke mate bijdraagt tot de klimaatverandering. Door dit gas op te vangen en te gebruiken kan het project de gevolgen van de klimaatverandering helpen beperken en ecosystemen die kwetsbaar zijn voor de gevolgen ervan in stand houden. Bovendien kan het gebruik van biogas uit stortafval de druk verminderen op natuurlijke hulpbronnen zoals bossen en andere ecosystemen, die anders zouden worden gebruikt om energie te produceren. Dit kan bijdragen tot het behoud van habitats en de bescherming van de biodiversiteit in deze gebieden.

null

Projectfoto's

Locatie van het project

Project verificatie

Gold Standard

Dit project is geverifieerd door Gold Standard. Gold Standard werd in 2003 opgericht door WWF en andere internationale NGO's. Het is een vrijwillig koolstofcompensatie programma dat gericht is op het bevorderen van de duurzame ontwikkelingsdoelstellingen van de Verenigde Naties (SDG's) en dat ervoor zorgt dat projecten ten goede komen aan de omliggende gemeenschappen. Het keurmerk wordt toegekend en beheerd door de Gold Standard Foundation, een non-profit organisatie.

United Nations' Sustainable Development Goals

Kom vandaag nog in actie met Regreener

Foto van teamgenoot Boris Bekkering

Boris Bekkering Head of Climate Impact