Verwijderen van uitstoot

Windenergieproject in Turkije

  • Verwijderen van uitstoot - Wind Energy
    • Mersin, Turkije
    • Leestijd: 5 min
Area photo of Mersin windfarm in Turkey-2

Project beoordeling

 

CO₂ impact

Biodiversiteit voordelen

Socio-economische voordelen

Data transparantie

  • Laag
  • Gematigd
  • Hoog
  • Heel hoog

Project informatie

In het kort

Het Mersin Windpark Project is een windmolenpark in de provincie Mersin in Turkije. Als gevolg van het efficiënte gebruik van de beschikbare windenergie zal de projectactiviteit de elektriciteit van het net, die afkomstig is van verschillende (voornamelijk fossiele) brandstofbronnen, vervangen. De totale jaarlijkse energieproductie bedraagt ongeveer 100 MWh. De energie wordt toegevoegd aan het net van de Gezende Dam, die ongeveer 25 km ten zuidwesten van het windmolenpark ligt. Het project zal Turkije helpen het gebruik van op het net aangesloten hernieuwbare energietechnologieën en -markten te stimuleren en te commercialiseren. Bovendien zal het project de levensvatbaarheid aantonen van windmolenparken (en groene energiebronnen in het algemeen) die op het net zijn aangesloten en die kunnen bijdragen aan een betere energiezekerheid, een betere luchtkwaliteit, alternatieve duurzame energietoekomst, betere plaatselijke bestaansmiddelen en de ontwikkeling van een duurzame industrie voor hernieuwbare energie.

CO₂ impact

De projectactiviteiten is afkomstig van een duurzame energiebron en genereert hernieuwbare energie die aan het net wordt geleverd, waardoor CO2-emissies worden vermeden. Het project zal de elektriciteit van het net vervangen, die bestaat uit verschillende brandstofbronnen die broeikasgasemissies veroorzaken. Door het verbruik van deze brandstoffen te vervangen, wordt bijgedragen aan het behoud van water, bodem, flora en fauna en aan de overdracht van deze natuurlijke hulpbronnen en ook aan de extra levering van deze primaire energiebronnen aan de toekomstige generaties.

Biodiversiteit voordelen

Windenergie houdt de biodiversiteit in stand doordat CO2-emissies worden vermeden en lucht-, bodem- en waterverontreiniging tijdens de exploitatie worden voorkomen. Het project zal bijdragen aan het behoud van water, bodem, flora en fauna. Daarnaast heeft het projectgebied volgens deskundigen geen impact op vleermuizen. Om het risico van aanvaringen te verminderen, zijn echter enkele voorzorgsmaatregelen gepland, zoals het schilderen van de turbinebladen in een reflecterende kleur en passende verlichting van de windturbines. Daarnaast zijn ter compensatie van het onvermijdelijke kappen van bomen bebossings- en landschapswerkzaamheden uitgevoerd om het effect van het project op de flora in de regio te verzachten.

Socio-economische voordelen

Het project zal helpen de groei van de windenergie-industrie te versnellen en de aanwijzing en productie van hernieuwbare energietechnologieën in Turkije te stimuleren. Het project zal helpen het toenemende energietekort van Turkije terug te dringen en de mix van elektriciteitsopwekking te diversifiëren, terwijl de afhankelijkheid van ingevoerde energie, met name aardgas, wordt verminderd. De plattelandsontwikkeling in de gebieden rond de projectlocatie zal in stand worden gehouden door het verstrekken van infrastructuurinvesteringen aan deze afgelegen dorpen. De tewerkstelling van lokale mensen (met de nodige technische kwalificaties voor de baan) is een topprioriteit en wordt bevorderd door alle projectactiviteiten, zowel tijdens de bouw als tijdens de exploitatie van het windmolenpark. Als gevolg daarvan zullen de plaatselijke armoede en werkloosheid gedeeltelijk worden weggewerkt door de toename van de werkgelegenheid en de bedrijfsactiviteiten in verband met het project. De kwaliteit van de elektriciteit in de regio zal toenemen als gevolg van de lokale elektriciteitsproductie, wat ook leidt tot minder distributieverliezen.

Projectfoto’s

Locatie van het project

Project verificatie

Gold Standard

Dit project is geverifieerd door Gold Standard. Gold Standard is in 2003 opgericht door het WWF en andere internationale NGO's om ervoor te zorgen dat projecten die de koolstofuitstoot verminderen de hoogste niveaus van milieu-integriteit hebben en ook bijdragen tot duurzame ontwikkeling.

United Nations' Sustainable Development Goals

Kom vandaag nog in actie met Regreener

Foto van teamgenoot Boris Bekkering

Boris Bekkering Head of Climate Impact