Blog

Duurzaamheid als sleutel voor toekomstige werknemers

 • Amsterdam, Nederlands
 • 2023-09-19
 • leestijd: 6 minuten
business man holding a plant

Duurzaamheid verankeren in het DNA van een bedrijf is niet langer een keuze; het is een noodzaak voor succes op de lange termijn. Organisaties die duurzaamheid slechts beschouwen als een afvinkexercitie lopen het risico hun ‘license to operate’ te verliezen in een wereld die steeds meer gericht is op milieu- en sociale verantwoordelijkheid. Een cruciaal aspect waar duurzaamheid een significant verschil kan maken, is het vormgeven van het personeel van een bedrijf. Betrokkenheid van werknemers, gedreven door duurzaamheidsinitiatieven, heeft niet alleen invloed op het werven en behouden van talent, maar speelt ook een cruciale rol bij het behalen van bredere duurzaamheidsdoelen. Dit artikel gaat in op het belang van werknemersbetrokkenheid en biedt bruikbare strategieën om het personeelsbestand van een bedrijf klaar te maken voor de toekomst.

Hoe duurzaamheid zorgt voor toekomstbestendig personeel

In de huidige concurrerende arbeidsmarkt streven bedrijven er voortdurend naar om aantrekkelijk te blijven voor zowel huidige als toekomstige werknemers. Duurzaamheid wordt steeds vaker een cruciale factor in het besluitvormingsproces van werkzoekenden. Duurzaamheid kan het personeel op verschillende manieren toekomstbestendig maken:

 1. Klimaatadaptatie: Door gebruik te maken van duurzame praktijken en technologieën kan een organisatie haar ecologische voetafdruk verkleinen, waardoor het beter bestand is tegen toekomstige uitdagingen, zoals klimaatverandering.Deze inzet voor duurzaamheid verbetert ook de reputatie en loyaliteit, het kan toptalent aantrekken dat op zoek is naar sociaal en ecologisch verantwoorde werkgevers.
 2. Kostenbesparingen: Duurzaamheidsinitiatieven leiden vaak tot kostenbesparingen, wat bijdraagt aan het concurrentievermogen van een organisatie op de lange termijn. Door te laten zien dat je je inzet voor duurzaamheid bouw je vertrouwen op bij werknemers, klanten en belanghebbenden, wat een essentieel element voor duurzaam succes is.
 3. Aanpassingsvermogen: Het bevorderen van duurzaamheid stimuleert een cultuur van voortdurend leren en aanpassen binnen een organisatie. Dit stelt werknemers in staat om op de hoogte te blijven van opkomende trends en technologieën, waardoor ze beter bestand zijn tegen veranderingen.
 4. Innovatie: Duurzaamheid vereist creatief denken en innovatieve oplossingen. Het aanmoedigen van een innovatieve mentaliteit kan creativiteit binnen uw organisatie katalyseren, wat essentieel is voor het concurrentievermogen op lange termijn.
 5. Betrokkenheid van werknemers: Werknemers betrekken bij duurzaamheidsinitiatieven door hun ideeën en bijdragen te vragen, geeft hun een gevoel van doelgerichtheid en geeft betekenis aan hun werk. Dit leidt tot meer betrokkenheid en motivatie, wat cruciaal is voor het behouden van toptalent en het opbouwen van een effectief personeelsbestand.
 6. Sociale en milieuverantwoordelijkheid: Door prioriteit te geven aan duurzaamheid en het bedrijf af te stemmen op duurzaamheid, laat een bedrijf zien dat ze zich inzet voor sociale en milieuverantwoordelijkheid, waardoor een organisatie aantrekkelijk wordt voor een nieuwe generatie doelgerichte werknemers.

De rol van HR in duurzaamheid

Human resources (HR) speelt een centrale rol bij het stimuleren van duurzaamheidsinitiatieven binnen een organisatie. HR draagt bij aan het cultiveren van een duurzaamheidsgerichte bedrijfscultuur. Dit omvat het opstellen en verspreiden van beleid, procedures en initiatieven die milieuvriendelijk en sociaal verantwoord gedrag stimuleren. Verder zorgt HR ervoor dat het personeel goed op de hoogte is van duurzaamheidszaken en toegewijd is aan de duurzaamheidsdoelstellingen van de organisatie, hetzij door mensen met expertise op het gebied van duurzaamheid aan te nemen, hetzij door het huidige personeel te trainen.

In samenwerking met andere afdelingen helpt HR bij de ontwikkeling van beleid en praktijken die in lijn zijn met duurzaamheidsdoelen, waaronder groene HR-initiatieven, beleid gericht op duurzaamheid en prestatie-evaluatiemetingen. Daarnaast zorgt HR ervoor dat de wet- en regelgeving op het gebied van duurzaamheid op de werkplek wordt nageleefd. De rol van HR strekt zich uit tot het koesteren van partnerschappen en samenwerkingsverbanden met gelijkgestemde organisaties die dezelfde duurzaamheidsdoelen nastreven, waardoor de impact van het bedrijf wordt vergroot.

Tot slot fungeert HR als kanaal voor het communiceren van de duurzaamheidsinspanningen en -ambities van de organisatie aan werknemers, zodat zij begrijpen hoe ze kunnen bijdragen, waardoor een gedeeld gevoel van doelgerichtheid en toewijding aan duurzaamheid in de hele organisatie wordt bevorderd.

Duurzame team lacht tijdens hun vergadering op kantoor

HR Duurzaamheidsinitiatieven

Er kunnen tal van HR-gerelateerde duurzaamheidsinitiatieven worden genomen:

 1. Duurzaamheidsaudits: Voer audits uit om gebieden te identificeren waar de organisatie haar milieuprestaties kan verbeteren.
 2. Samenwerkingsverbanden en initiatieven: Werk samen met andere organisaties of neem deel aan op duurzaamheid gerichte evenementen om het bewustzijn te vergroten en verandering te stimuleren.
 3. Werken op afstand: Sta werknemers toe thuis of op afstand te werken om het woon-werkverkeer te verminderen en de balans tussen werk en privé te verbeteren.
 4. Digitaal documentenbeheer: Implementeer digitaal documentbeheer om papiergebruik en -afval te verminderen.
 5. Training: Duurzaamheidstrainingen aanbieden om kennis en bewustzijn op te bouwen en duurzame praktijken aan te moedigen in het persoonlijke leven van werknemers.
 6. Personeelsvoordelen: Bied voordelen zoals subsidies voor openbaar vervoer, kortingen op milieuvriendelijke producten en stimulansen voor milieuvriendelijk vervoer.
 7. Afvalvermindering: Moedig werknemers aan om afval te verminderen en te recyclen.
 8. Energie-efficiënte apparaten: Stimuleer het gebruik van energiezuinige apparaten om het energieverbruik te verminderen.
 9. Duurzaam reizen: Stimuleer duurzame reisopties voor werkgerelateerde reizen.
 10. Duurzaam inkopen: Moedig werknemers aan om te kiezen voor duurzaam geproduceerde producten en diensten.
 11. Metriek voor prestatie-evaluatie: Neem duurzaamheidsdoelen op in de prestatie-evaluaties van werknemers.
 12. CO2-compensatie: Bied CO2-compensatieprogramma's aan voor werknemers.
 13. Betrokkenheid bij leveranciers: Werk samen met leveranciers aan duurzame materialen en producten.
 14. Betrokkenheid bij de gemeenschap: Moedig werknemers aan om betrokken te raken bij duurzaamheidsinitiatieven binnen hun lokale gemeenschap.

Voordelen van werknemersbetrokkenheid bij duurzaamheid

Werknemers betrekken bij duurzaamheidsinitiatieven biedt een aantal waardevolle voordelen. Het bevordert een diepere betrokkenheid en ownership onder werknemers, wat leidt tot meer motivatie. Daarnaast vereisen duurzaamheidsprojecten vaak samenwerking tussen verschillende functies, wat op zijn beurt het teamwork en de communicatie binnen de organisatie verbetert. Door werknemers te betrekken bij duurzaamheidsinitiatieven wordt bovendien hun kennis aangeboord, wat leidt tot creatieve oplossingen en innovaties. Deze verhoogde betrokkenheid vertaalt zich ook in een hogere productiviteit, omdat werknemers een doel en betekenis in hun werk vinden. Ten slotte trekt een sterke reputatie op het gebied van duurzaamheid niet alleen toptalent aan en houdt het dit vast, maar versterkt het ook het imago van het bedrijf in de gemeenschap en bij klanten, wat duidt op een standvastige toewijding aan verantwoordelijke praktijken op het gebied van klimaat.

Conclusie

Duurzaamheid is een integraal onderdeel van het creëren van een toekomstbestendig personeelsbestand, waarbij HR een centrale rol speelt bij het aanjagen van deze transformatie. Door zich te richten op werving, training, werknemersbetrokkenheid, beleid en communicatie kunnen HR-afdelingen een cultuur van duurzaamheid binnen hun organisaties cultiveren. Verschillende HR-gerelateerde duurzaamheidsinitiatieven, van afvalvermindering tot CO2-compensatie, kunnen worden aangenomen om aan te sluiten bij bredere duurzaamheidsdoelen. De voordelen van de betrokkenheid van werknemers bij duurzaamheidsinitiatieven zijn legio, waaronder een grotere betrokkenheid, betere samenwerking, verbeterde innovatie, hogere productiviteit en een sterkere bedrijfsreputatie. Naarmate organisaties zich aanpassen aan een veranderende wereld, zal het integreren van duurzaamheid in hun DNA een belangrijke drijfveer zijn voor succes op de lange termijn.

Wil je meer lezen over dit onderwerp? Download ons E-book!

We hebben onlangs een interessante blog gepubliceerd over de do's en don'ts in duurzaamheidscommunicatie. Bekijk hem hier.

Signpost

Start taking climate action

Simple and effective climate solutions for your business

explore options