Verwijderen van uitstoot

Boomaanplant door boeren in Oeganda

  • Verwijderen van uitstoot - Agriculture Forestry/ Afforestation / Restoration
    • Albertine Rift & Mt Elgon, Uganda
    • Leestijd: 5 min
Man doing  sustainable farm work outside

Project beoordeling

 

Carbon impact

Co-benefits

Data Transparency & Governance

  • Laag
  • Gematigd
  • Hoog
  • Heel hoog

Project informatie

In het kort

Het Trees for Global Benefits (TGB)-project is een langlopend initiatief (opgericht door Ecotrust) dat zich richt op het aanpakken van ontbossing in Oeganda, die wordt veroorzaakt door bevolkingsgroei en een verbeterde levensstandaard. Het project maakt gebruik van CO2-vastlegging en ecosysteemherstel door middel van kleinschalige bosbouw- en agrobosbouwpraktijken, geleid door boeren. Hierdoor wordt de druk op natuurlijke hulpbronnen in beschermde gebieden verminderd.

Het project is in de loop der jaren succesvol gebleken, onder andere door het ondersteunen van meer kleine boeren bij duurzame landbouwpraktijken, het uitbreiden van nieuwe projectgemeenschappen en het introduceren van nieuwe initiatieven voor het planten van bomen. Bovendien hebben de langdurige betalingen voor CO2-opname en agroforestry-praktijken aanzienlijk bijgedragen aan de stabiliteit van inkomens en de verbetering van voedsel- en brandstofzekerheid voor de lokale gemeenschappen.

Carbon impact

Het project opereert in 5 districten en richt zich op gemeenschappen die grenzen aan beschermde gebieden en gebieden van groot ecologisch belang, zoals nationale parken en bosreservaten. Ondanks de bescherming van deze gebieden ondergaan ze aanzienlijke en snelle degradatie als gevolg van uitgebreide landbouwactiviteiten. De gemeenschappen worden daarom gestimuleerd om bossen te beschermen en te herstellen door middel van kosteneffectieve methoden zoals verbeterd land- en bosbeheer, boomplanting en ondersteunde natuurlijke regeneratie (ANR).

Het project selecteert strategisch plantlocaties in sterk aangetaste gebieden met aanzienlijk koolstofvastleggingspotentieel. Hierbij wordt gebruik gemaakt van inheemse soorten die de druk op bestaande bossen verminderen. Het project heeft al meer dan een miljoen ton aan emissiereductie-eenheden gemobiliseerd en gedurende zijn looptijd een totale emissiereductie van 3,890,163 ton CO2 bereikt.

Co-benefits

Projectdeelnemers dragen bij aan het behoud van biodiversiteit en ecosysteemdiensten door het planten van bedreigde inheemse en agroforestry-soorten. Deze benadering levert diverse milieuvoordelen op, waaronder de levering van voedsel, medicijnen en industriële hulpbronnen, terwijl het tevens de band tussen mensen en de natuur versterkt. Het heeft een gunstig effect op stroomgebieden door de regulatie van waterstromen te verbeteren en bodemerosie te voorkomen. Het initiatief heeft al zeven stroomgebieden positief beïnvloed, wat bijdraagt aan waterzuivering, vochtretentie en het verminderen van overstromings- en aardverschuivingsrisico's.

Het project heeft negen beschermde gebieden geselecteerd op basis van hun waarde voor ecosysteemdiensten en het potentieel om gemeenschappen te betrekken bij co-beheer. Gemeenschappen worden aangemoedigd om bomen op hun privégronden te planten om de verbinding tussen beschermde gebieden te verbeteren. Ze krijgen training in kleinschalige productie van brandhout en hout, waardoor bestaande ecosystemen worden behouden. Momenteel is 79% van de geïdentificeerde inheemse boomsoorten succesvol geplant.

TGB bevordert ook de sociale en financiële inclusie van achtergestelde groepen. Ontbossing ondermijnt de weerbaarheid van sociale en natuurlijke systemen, waardoor gemeenschappen kwetsbaar worden voor voedsel-, brandstof- en economische onzekerheden. Het project heeft een PES-model (Payment for Ecosystems Services) ontwikkeld dat duurzaam landgebruik en bedrijfsplannen voor boeren stimuleert. Het model biedt prikkels voor financieel haalbare agroforestry-gebaseerde landbouw en richt zich strategisch op gemeenschappen in ecologisch cruciale gebieden die betrokken zijn bij kleinschalige of commerciële landbouw. Boeren ontvangen training en wonen workshops bij op boerenscholen om geschikte bosbouwactiviteiten te identificeren, waaronder gemengde bossen en fruitboomgaarden, die zowel het milieu als de levensonderhoud verbeteren. Tot nu toe is meer dan 4,1 miljoen dollar uitbetaald aan deelnemers, waarmee 26.468 kleine boerengezinnen betrokken zijn bij agroforestry-praktijken. Deze financiële steun diversifieert niet alleen hun inkomsten, maar helpt hen ook zich aan te passen aan de effecten van klimaatverandering.

Projectfoto's

Project locatie

Project partner

Plan Vivo

Dit project is geverifieerd door Plan Vivo. Plan Vivo is opgericht in 2007. De standaard heeft als doel om omgevingen te herstellen en te beschermen om zo gemeenschappen te helpen beschermen tegen klimaatverandering en een verscheidenheid aan duurzame ontwikkelingsvoordelen te bieden. Plan Vivo wordt internationaal erkend als een van de toonaangevende standaarden voor gemeenschapsprojecten voor landgebruik. Certificering volgens Plan Vivo toont aan dat een project duurzaam is op de lange termijn, echt ten goede komt aan het levensonderhoud van mensen en vitale klimaat- en milieuvoordelen biedt.

United Nations' Sustainable Development Goals

Versterking van landeigendomsrechten onder lokale gemeenschappen. Koolstoffonds voor ontwikkelingsprojecten.
Samenwerking met USAID om hiv/aids-initiatieven te leveren aan plattelandsgemeenschappen.
Solvatten Solar Safe Jerrycan-initiatief om veilig drinkwater te leveren en door water overgebrachte ziektes te bestrijden.
Toegang tot gesubsidieerde energiezuinige kooktoestellen door registratie in het VN-programma.
UNDP-partnerschap om gemeenschappen te helpen zich aan te passen aan klimaatverandering (bijv. bescherming van stroomgebieden).
Tot nu toe meer dan 2 miljoen bomen geplant, met gebruik van bedreigde inheemse boomsoorten.
Samenwerking met IUCN om de capaciteit en invloed van lokale NGO's te vergroten bij het bevorderen van klimaatbestendigheid.

Kom vandaag nog in actie met Regreener

Foto van teamgenoot Boris Bekkering

Boris Bekkering Head of Climate Impact